Arbete på väg i Örebro kommun

Vägjobb erbjuder kurstillfällen för dig som arbetar i anslutning till vägar och trafikmiljöer i Örebro kommun. Lär dig regelverket och få kunskap att arbeta rätt enligt handboken med tillhörande särskilda krav för Arbetet på väg i Örebro kommun. Läs mer och passa på att boka ditt kurstillfälle här.