Svevik Industri förvärvar Vägjobb

Vägjobb i Sverige är ett framgångsrikt företag inom trafikanordningar och tjänster för trygga trafikmiljöer vid arbeten i trafikmiljö. I syfte att stärka och vidareutveckla företaget går nu
Svevik Industri in som huvudägare. Vägjobb har sedan starten 2005 ägts och drivits av Emil Hedin Hårdänge som kvarstår som VD och delägare i företaget som 2017 omsatte ca 75 Mkr.

– Vi har haft en väldigt god utveckling i många år och även 2018 har börjat mycket starkt. Vi har nyligen flyttat till större lokaler i Stockholm och även öppnat en depå i Göteborg. Med Svevik Industri i ryggen känns framtiden väldigt spännande, berättar Emil Hedin Hårdänge.

– Vi är väldigt glada över förvärvet av Vägjobb i Sverige AB, ett bolag som med dess entreprenöriella kultur, högkvalitativa leveranser och starka strukturkapital över tid har etablerat sig som en stark utmanare på en växande marknad, säger Peter Laveson, VD på Svevik Industri AB.

– Vi fick tidigt ett förtroende för personerna bakom Svevik Industri AB, säger Emil Hedin på Vägjobb, jag känner att deras filosofi, kompetenser och framtidsplaner, rimmar väl med hur vi vill utveckla verksamheten vidare. Det är ”business as usual”, men med ny energi.

Se pressrelease 2018-06-18