Vägjobb och Internationella kvinnodagen

Idag firas den Internationella kvinnodagen, en dag som är värd att uppmärksammas men året består av 364 dagar till.
Vi på Vägjobb jobbar ständigt med att ge samma villkor och möjligheter oavsett vem man är och det gör vi året runt, dag efter dag.
Vägjobb är stolta över det jämställdhetsarbete som genomsyrat vårt företag ända sedan starten.

Idag är könsfördelningen på tjänstemannasidan 50/50, vi jobbar aktivt med att rekrytera kvinnor som trafikservicemedarbetare och många av våra ledande medarbetare är kvinnor.
Alla har samma villkor och vi har ett aktivt arbete för att motverka alla former av diskriminering.
Lön, förmåner, utbildning, befordran, uppsägning, pension eller andra anställningsrelaterade beslut baseras på relevanta och objektiva kriterier, inte kön eller ursprung.

Vi välkomnar alla kvinnor att söka de tjänster vi annonserar eller skicka en spontanansökan om du tror att Vägjobb är rätt plats för dig.